نمایش یک نتیجه

  • کتاب پیروزی در بازی مغز

    ۳۷.۸۰۰ تومان

    کتاب پیروزی در بازی مغز

    کتاب پیروزی در بازی مغز نوشته ی متیو می با ترجمه ی ابوذر گل ورز توسط نشر هورمزد منتشر شده است. علم بر تمایز میان مغز بیولوژیکی و ذهن هشیار تأکید می‌کند. هر روز، ذهن و مغز به مسابقه با یکدیگر می‌پردازند، زمین مسابقه مسایلی هستند که باید حل کنیم. بسیاری از این مسایل روتین بوده و نیاز زیادی به رویکردهای ذهن‌آگاهانه ندارد، اما هنگامی که با چالش‌های دشوارتر مواجه می‌شویم تفکر ما نسبت به الگوهای مغزی آسیب‌پذیر می‌شود، الگوهایی که ما را به بیراهه می‌برند.

    ۳۷.۸۰۰ تومان