اکتبر 2, 2019

شبکه های اجتماعی

[…]
اکتبر 2, 2019

دوره تبلیغات و روابط عمومی

[…]
اکتبر 2, 2019

مدیریت دیزنی لند

[…]
اکتبر 2, 2019

استراتژی های مدیریت در شرکت والت دیزنی

[…]
اکتبر 2, 2019

استراتژی های مدیریت در ایرلاین ترکیش

[…]
اکتبر 2, 2019

استراتژی فروش بنز

[…]
اکتبر 2, 2019

Market segmentation

[…]