نمایش یک نتیجه

  • کتاب تمام روز شارژ باشیم

    ۳۳.۳۰۰ تومان

    کتاب تمام روز شارژ باشیم

    کتاب تمام روز شارژ باشیم نوشته ی سید هافمن انگیزه و ابزارهایی را برای تقویت زندگی شما فراهم می‌آورد. ۱۰۰ ایده کم‌هزینه و هوشیارانه و جالب که پیروی از این ایده‌ها آسان است. انجام دادن کاری که از آن لذت می‌برید روزتان را شارژ و شما را پرانرژی می‌کند. برای سید هافمن بیرون رفتن در هوای آزاد همان کاری است که از انجام دادنش لذت می‌برم! شما از انجام دادن چه کاری لذت می‌برید؟ چه‌چیزی برای شما لذت‌بخش است؟ چه چیزی لبخند به لبانتان می‌آورد؟

    ۳۳.۳۰۰ تومان