نمایش یک نتیجه

  • کتاب برند محبوب

    ۴۴.۱۰۰ تومان

    کتاب برند محبوب

    کتاب برند محبوب نوشته ی کوین رابرتس توسط نشر هورمزد منتشر شده است. کوین باور دارد که عشق راه مسلم به سوی آینده ی تجارت است. برند محبوب کتابی پیشگام در فلسفه ی تجارت است. در این اثر، رابرتس سیر کالاها را از تبدیل نام تجاری به برند و لزوم برداشتن قدم بعدی، یعنی برند محبوب شدن، برای ما شرح می دهد. ارزیابی مهم و هیجان انگیز رابرتس از برندها جذاب و جالب است و استدلال تو ساده «دوره ی برندها سرآمده است.» راه حل چیست؟ تولید کالاها و چیزهای بی نظیری که قدرت ایجاد ارتباط عاطفی بلند مدت را با مصرف کنندگان داشته باشند.

    ۴۴.۱۰۰ تومان