نمایش یک نتیجه

  • کتاب تفکر سریع و آهسته

    ۷۶.۵۰۰ تومان

    کتاب تفکر سریع و آهسته

    کتاب تفکر سریع و آهسته نوشته ی دنیل کانمن با ترجمه ی نغمه رضوی توسط نشر هورمزد منتشر شده است. کانمن در این کتاب از مفهوم سوگیری های شناختی، صحبت می کند. محور اصلی این کتاب، دوگانگی میان حالت اندیشه است: سیستم دو آهسته‌تر، خودخواسته‌تر و منطقی تر است، در حالی‌که سیستم یک سریع، غریزی و احساسی است. این کتاب ترسیم سو‌گیری‌های شناختی در ارتباط با هر نوع تفکر است که با پژوهش‌های خود کانمن درباره‌ی نفرت از باخت آغاز می‌شود.

    ۷۶.۵۰۰ تومان