نمایش یک نتیجه

  • کتاب از خوب به عالی

    ۶۲.۰۰۰ تومان

    کتاب از خوب به عالی

    کتاب از خوب به عالی نوشته ی جیم کالینز به بررسی چگونگی اوج‌گیری و رشد شرکت‌های معمولی و تبدیل آنها به شرکت‌هایی عالی و نیز دلایل ناکامی شرکت‌های دیگر می پردازد. منظور از «عالی» در این کتاب، عملکرد مالی بهتر نسبت به شرکت‌های معمولی مشابه به شکلی پایدار در یک دوره‌ی زمانی مشخص است. جیمز کالینز به این نتیجه رسیده که اصلی‌ترین عامل تبدیل شرکت‌های خوب به شرکتی عالی، تمرکز دقیق آنها بر روی منابع موجود است. آیا شرکت خوب می‌تواندبه شرکت عالی تبدیل شود؟ اگر بله، چگونه؟ یا اینکه بیماری فقط خوب‌بودن علاج ناپذیر است؟ طرح این سوال پایه و اساس تمام کتاب را تشکیل می‌دهد.

    ۶۲.۰۰۰ تومان