نمایش یک نتیجه

  • کتاب از عرش به فرش

    ۳۲.۰۰۰ تومان

    کتاب از عرش به فرش

    کتاب از عرش به فرش نوشته ی جیم کالینز توسط نشر هورمزد منتشر شده است. شرکت‌های قدرتمند چگونه سقوط می‌کنند؟ آیا می‌توان به‌‌‌سرعت عامل ورشکستگی را تشخیص داد و از بروز آن جلوگیری کرد؟ چقدر زمان لازم است تا شرکتی، پیش از ورشکستگی، به ثبات برسد؟ چگونه می‌توان شرکتی را که در این مسیر سقوط کرده، بازیافت؟ کالینز در کتاب از عرش به فرش برای تمامی این پرسش ها راهکارهایی را ارائه می دهد. او معتقد است که می توان از سقوط جلوگیری کرد. سقوط می تواند تشخیص داده شود. سقوط می تواند تغییر کند. جیم به رهبران یاد می دهد که چگونه جلوی سقوط خود را بگیرند و اگر خود را در حال شکست می‌بینند، مسیر خود را عوض کنند.

    ۳۲.۰۰۰ تومان