نمایش یک نتیجه

  • کتاب مدیران بزرگ ساخته می شوند

    ۴۴.۱۰۰ تومان

    کتاب مدیران بزرگ ساخته می شوند

    کتاب مدیران بزرگ به دنیا نمی‌ آیند بلکه ساخته می شوند نوشته جولی ژو توسط نشر هورمزد منتشر شده است. این کتاب به بحث مدیریت کردن خود پرداخته و به تفصیل راهکارهای مختلفی برای رسیدن به شناخت بیشتر از خود ارائه می‌دهد. نویسنده رعایت نمودن مواردی که در این کتاب مطرح می کند را برای هر مدیری و در هر سطحی ضروری دانسته و به نوعی خود شخص را به عنوان نخستین و مهمترین منتقد خود قلمداد می‌کند. نکته‌ای که توجه را به خود جلب می‌کند این است که او شخصا هیچگونه تجربه‌ی علمی یا آکادمیک قبلی در مدیریت نداشته و تمامی این موارد به همراه دیگر راهکارها و توصیه‌های موجود در کتاب ماحصل تجربیات عملی و آموخته‌های وی هستند.

    ۴۴.۱۰۰ تومان