نمایش یک نتیجه

  • کتاب انتخاب عالی

    ۳۲.۰۰۰ تومان

    کتاب انتخاب عالی

    کتاب انتخاب عالی نوشته ی جیم کالینز و مورتی نی هانس توسط نشر هورمزد منتشر شده است. در این کتاب کالینز و هانس ضمن هشدار در مورد دنیای پرآشوب، سعی می کنند به این سوال اساسی پاسخ دهند که: چگونه برخی شرکت ها و رهبران، چنین دنیایی را فوق العاده هدایت می کنند؟ رهبرانی که نه تنها واکنش نشان می دهند، بلکه خلق می کنند؛ نه تنها دوام می آورند، بلکه موفق می شوند و نه تنها موفق می شوند، بلکه رشد نیز می کنند.

    ۳۲.۰۰۰ تومان