نمایش یک نتیجه

  • اصل پیشرفت؛ تاثیر شگفت انگیز پیروزی های کوچک

    اصل پیشرفت نوشته ی ترزا امابایل و استیون کرامر شاهکار مدیریتی است که بر پایه‌ی شواهد نوشته شده و مؤید این واقعیت است که نکات کوچک دارای ارزش‌های بزرگ هستند. ترزا امابایل معتقد است پیشرفت تدریجی یک اصل مهم مدیریتی است. کتاب اصل پیشرفت برای تمامی رهبران و کسانی نوشته شده است که مشاق اند برای کارکنان خود در سازمان انگیزه و علاقه ایجاد کنند؛ به علاوه، شناسایی کارهایی که روزانه می توانند انجام دهند تا آن نوع انگیزه ی درونی را ایجاد کنند؛ اتگیزه ای که به عملکردی خارق العاده منجر می شود، ذوق مشارکت عمیق ایجاد می کند و خلاقیت را تحریک می کند.

    ۲۶.۰۰۰ تومان